Transpłciowy słowniczek (nie tylko) dla sojuszników

A B C D F G I J K M N O P S T W Z

 • AFAB (assigned female at birth) – osoba, której po urodzeniu przypisano płeć żeńską
 • – osoba, która nie odczuwa przynależności do żadnej z płci
 • AMAB (assigned male at birth) – osoba, której po urodzeniu przypisano płeć męską
 • Androgynia – sytuacja, w której u danej osoby występują zarówno cechy psychiczne stereotypowo uznawane za bardziej męskie, jak i te stereotypowo uznawane za bardziej kobiece

 •  – potoczne określenie na piersi transmężczyzny
 • Bigender – osoba, która odczuwa przynależność do dwóch płci
 • Binarność – podział na dwie płcie: męską i żeńską
 •  – część garderoby służąca do ukrywania piersi
 • Birth name (także birthname) – patrz: Dead name

 • Cis – osoba, której tożsamość płciowa jest zgodna z płcią przypisaną po urodzeniu
 • Cisgender – patrz: Cispłciowość
 • Ciskobieta – kobieta, której po urodzeniu przypisano płeć żeńską
 • Cismężczyzna – mężczyzna, któremu po urodzeniu przypisano płeć męską
 • Cispłciowość – zgodność pomiędzy tożsamością płciową a płcią przypisaną po urodzeniu
 • Cisseksualizm – patrz: Cispłciowość
 • CO – patrz: Coming out
 •  – ujawnienie własnej tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej

 • (także deadname) – imię nadane po urodzeniu
 • Demiboy – patrz: Demiguy
 • Demigender – tożsamość płciowa związana z częściowym utożsamianiem się z daną płcią lub określonym spektrum płci
 • Demigirl – osoba, która niezależnie od płci przypisanej po urodzeniu, częściowo utożsamia się jako dziewczyna, kobieta lub ktoś należący do bardziej kobiecego spektrum płci
 • Demiguy – osoba, która niezależnie od płci przypisanej po urodzeniu, częściowo utożsamia się jako chłopak, mężczyzna lub ktoś należący do bardziej męskiego spektrum płci
 • Demiman – patrz: Demiguy
 • Demiwoman – patrz: Demigirl
 • Detranzycja – proces, któremu z różnych względów (!) poddają się osoby, które wcześniej przeszły tranzycję (niekoniecznie medyczną)
 • Dwójka – potoczne określenie na panhisterektomię, czyli operację, której transmężczyźni poddają się najczęściej jako drugiej

 • Gender – płeć społeczno-kulturowa; odnosi się m.in. do panujących w poszczególnych społeczeństwach norm dotyczących pełnionych przez kobiety i mężczyzn ról, a także relacji między płciami
 • Genderfluid – tożsamość płciowa, która charakteryzuje się zmiennością i płynnym przechodzeniem między płciami
 • Genderless – patrz: Agender
 • Genderqueer – patrz: Niebinarność

 • Jedynka – potoczne określenie na mastektomię, czyli operację, której transmężczyźni poddają się najczęściej jako pierwszej

 • K/M (kobieta/mężczyzna) – patrz: Transmężczyzna
 • Korekta płci – określenie używane w odniesieniu do medycznej, a niekiedy także prawnej części tranzycji

 • M/K (mężczyzna/kobieta) – patrz: Transkobieta
 • Mastektomia – operacja usunięcia piersi
 • Metoidioplastyka – jedna z metod wytworzenia prącia u transmężczyzn
 • Misgenderowanie – zwracanie się do drugiej osoby w sposób niezgodny z jej preferencjami, np. poprzez używanie niewłaściwych zaimków
 • MtF (male to female) – patrz: Transkobieta

 • Neofallo (także Neophallo) – patrz: Neofalloplastyka
 •  – jedna z metod wytworzenia prącia u transmężczyzn
 •  – spektrum tożsamości płciowych, odrzucających podział na tylko dwie płcie: męska i żeńską
 • Non-binary – patrz: Niebinarność

 • Omka – patrz: Omnadren
 • Omnadren (właściwie Omnadren 250) – lek hormonalny (mieszanina czterech różnych estrów testosteronu) stosowany przez transmężczyzn i osoby transmęskie
 • – osoba, utożsamiająca się z bardziej kobiecym spektrum płci, której po urodzeniu przypisano płeć męską
 •  – osoba, utożsamiająca się z bardziej męskim spektrum płci, której po urodzeniu przypisano płeć żeńską

 • Paker – stosowane przez transmężczyzn i osoby transmęskie wypełnienie bielizny, które ma za zadanie imitować penisa; może to być samodzielnie wykonany paker lub specjalny sztuczny członek
 • Panhisterektomia – operacja usunięcia żeńskich wewnętrznych narządów płciowych
 • Passing – sytuacja, w której dana osoba jest odbierana zgodnie z jej tożsamością płciową
 • Phallo – patrz: Neofalloplastyka
 • Pre-T – transmężczyzna lub osoba transmęska, która nie zaczęła jeszcze terapii hormonalnej w postaci przyjmowania testosteronu
 • Proteza – sztuczny członek umożliwiający transmężczyznom i osobom transmęskim odbycie stosunku poprzez penetrację

 • Spłaszczak – patrz: Binder
 • STP (stand to pee) – sztuczny członek lub inny sprzęt pozwalający transmężczyznom i osobom transmęskim na oddawanie moczu na stojąco

 • Testo – patrz: Testosteron
 • Testosteron – męski hormon płciowy
 • Teść – patrz: Testosteron
 • TG – patrz: Transpłciowość
 • Towar – patrz: Balast
 •  – płeć psychologiczna; indywidualne, wewnętrzne poczucie płci
 • Transfobia – wynikająca m.in. z uprzedzeń, dyskryminacja osób transpłciowych
 •  – kobieta, której po urodzeniu przypisano płeć męską
 •  – mężczyzną, któremu po urodzeniu przypisano płeć żeńską
 • Transfeminine – patrz: Osoba transkobieca
 • Transmasculine – patrz: Osoba transmęska
 • Transpłciowość – termin-parasol obejmujący osoby transseksualne, niebinarne oraz transwestytyczne o typie podwójnej roli
 • Transseksualizm – rozbieżność pomiędzy płcią odczuwaną a płcią nadaną po urodzeniu
 • Tranzycja – proces, który przechodzą osoby transpłciowe, składający się z: rozpoczęcia funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z tożsamością płciową (tranzycja społeczna), prawnej korekty oznaczenia płci i danych, terapii hormonalnej oraz zabiegów chirurgicznych
 • Tranzycja społeczna – rozpoczęcie funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z tożsamością płciową
 • Trójka – potoczne określenie na operację (metoidioplastyka lub neofalloplastyka lub metoidioplastyka + neofalloplastyka), której transmężczyźni poddają się najczęściej jako trzeciej
 • Trzecia płeć – zbiorcze określenie na różne rodzaje płci społecznej, występujące w niektórych kręgach kulturowych
 • TS – patrz: Transseksualizm
 • Tst – patrz: Testosteron

W

 • Zinternalizowana transfobia – uwewnętrznione uprzedzenia wobec osób transpłciowych, przejawianie przez osoby transpłciowe w stosunku do siebie samych i/lub innych